Refusjonsprogram for våre medlemmer

Mens vi jobber med å utvide vårt ladenett, kan alle våre årsmedlemmer heve inntil kr 1.500 for ladekostnader hos andre operatører. Tilbudet varer foreløpig ut 2016.

Utbetalingen fra Arctic Roads skjer 2 ganger pr år, i mars og september. Refusjonsbeløpet ditt må være registrert hos Arctic Roads innen utgangen av måneden før, altså i februar og august.
For at kravet skal være gyldig, må du fylle ut informasjonen i et registrerings-skjema under.  Dokumentasjon må vedlegges. Informasjonen lagres på ditt kundenummer hos oss.
Du kan selv velge hvor ofte eller sjelden du registrerer beløp og dokumentasjon. Du må gjerne registrere ett og ett beløp etterhvert, sammen med enkelt-dokumentasjon. Da kan det være hensiktsmessig å bruke smarttelefon der du kan ta bilde av dokumentasjonen og laste direkte opp i skjemaet.
Eller du kan samle opp, summere selv og registrere samlebeløp. Husk bare at all dokumentasjonen må vedlegges.
Hver mars og september summeres alle gyldige krav du har registrert i perioden, og vi utbetaler refusjonsbeløp direkte til kontoen du har oppgitt.

Du kan lese mer om tilbudet her.

 

 

Fill out my online form.