Arctic Roads vil bygge ut 388 høykapasistets hurtigladesteder over hele Norge

Arctic Roads har i møte med Enova SF den 5. mai presentert selskapets plan for utbygging av 388 hurtigladesteder over hele Norge i perioden 2016-2018. Utbyggingen skal gjøre det bekymringsfritt å reise langt med elbil, og innebærer i praksis en elektrifisering av hele det norske veinettet.

Det grønne skiftet i transportsektoren er godt igang takket være den sterke veksten i antall elbiler. Det gjenstår nå kun ett behov som må dekkes for at elbiler kan erstatte sine fossile alternativer, og det er en forutsigbar tilgang på hurtiglading for alle typer elbiler, sier Leif Egge, Innovasjons- og kommunikasjonsansvarlig i Arctic Roads (tidligere Ishavsveien AS).

Arctic Roads vil løse dette ved å etablere 388 ladesteder som har rikelig med kapasitet for dagens og morgendagens elbiler, uansett hvor man bor i landet. Størrelsen på ladestedene avgjøres av de lokale behovene, og fra dag én utstyres ladestedene med 2 til 8 hurtigladere. Samtidig tilrettelegges alle lokasjoner for en fremtidig dobling av kapasiteten.

Det er meget positivt å se at det om kort tid kommer flere elbiler på markedet til en folkelig pris, og med en rekkevidde på rundt 300 kilometer, sier Leif Egge. Laderne vi skal sette ut vil tilby ladeeffekter på over 100 kW, noe som innebærer en halvering av ladetiden i forhold til dagens hurtiglading av biler i dette segmentet. Dette løses gjennom modulære ladestasjoner som kan øke effekten ettersom nye biler blir introdusert. Og aller viktigst, at det legges frem tilstrekkelig strømkapasitet til samtlige lokasjoner.

Teknologien skal leveres av Arctic Roads’ samarbeidspartner, det globale teknologikonsernet Delta Electronics. Rådgivning, planprosesser, prosjektering og gjennomføring av selve konstruksjonsarbeidet vil bli ivaretatt i tett samarbeid med Arctic Roads partnere Infratek Norge AS, Civitas AS og STAVN AS, alle ledende på hvert sitt felt innenfor utvikling av infrastruktur for elbiler i Norge.

Stort sett klarer elbiler seg med lading hjemme og på jobb. Vår oppgave er å tilby hurtiglading når reisen er lengre enn bilens rekkevidde. Dekningen blir nasjonal, og tilbudet skal oppleves like godt uansett hvor man reiser. Vi inviterer derfor til en medlemsmodell der alle bidrar litt, og alle får det de trenger. Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven, samt å bidra til å bedre hverdagen for Norges 50.000 elbilister – og for de hundretusener som vil følge i tiden fremover, avsluttet Egge.