Kjøper aksjer i Grønn Kontakt AS

Arctic Roads AS har idag kjøpt Elverum Energi´s aksjepost i Grønn Kontakt AS.

“Som et naturlig ledd i vår ekspansjon og konsolideringprosess for å etablere et nasjonalt og internasjonalt hurtigladenettverk, har Arctic Roads i den siste tiden vært i dialog med flere aktører om kjøp av deres infrastrukturelle ressurser, aksjer og/eller potensielle sammenslåinger. Dagens kjøp av aksjer i Grønn Kontakt AS er et ledd i denne strategien, og vi vil ta sikte på flere kjøp i tiden fremover,”  sier Karine Finne, styreleder i Arctic Roads.