Kraftig utvidelse i Arctic Roads ladetilbud

Hurtigladekartet.002

Arctic Roads AS vil fra og med 1. november tilby alle sine årsmedlemmer inntil 1.500 kr årlig refusjon for bruk av andre operatørers hurtigladere, både i Norge og resten av Europa

Bakgrunn: Arctic Roads presenterte i mai selskapets plan for et nasjonalt hurtigladenettverk bestående av 388 ladesteder. Nettverket skal være ferdig utbygd innen 2018, og ladestedene skal kunne hurtiglade fra 4 til 16 biler samtidig. Selskapet har også planer om internasjonal etablering.

Fra og med 1. november i år vil alle medlemmer med årskort i Arctic Roads få muligheten til å heve inntil kr 1.500 pr år for utgifter de har hatt ved å benytte hurtigladere til 3. parts ladeleveradører – både i Norge og i Europa for øvrig.

Tilbudet gjelder foreløpig ut 2016.

“Vi har hatt en solid vekst i medlemstallene den siste tiden. Dette viser at Arctic Roads’ filosofi om en infrastruktur som er tuftet på felleskap, hvor alle bidrar likt og tar ut lading etter behov, er attraktiv så lenge kvaliteten og dekningen er relevant for det enkelte medlem” sier Leif Egge, markedsdirektør i Arctic Roads. Han legger til:

“Arctic Roads skal bygge et så tett ladenettverk at medlemmene skal slippe å planlegge reisene sine. Vi skal også sette opp nødvendig antall ladere til at kødannelse blir en fraværende problemstilling for våre medlemmer. Og vi skal sette opp markedets kraftigste ladere slik at ladefarten blir så høy som bilen faktisk tillater.

Vi er godt på vei i vår nasjonale satsning, og det er derfor veldig hyggelig å kunne gi et utvidet tilbud til våre medlemmer mens de venter på at Arctic Roads-kvaliteten skal bli etablert langs alle de norske fartsårene.  Og det er også gledelig å kunne gi alle våre medlemmer en fordel med seg på tur i Europa“ avslutter Egge.

Klikk her for å bli medlem idag

Link til refusjonskjema

Version 2

Markedsdirektør Leif Egge på Arctic Roads’ ladested på Marche Storebaug Vest