Selger aksjer i Grønn Kontakt AS

Den 12.11.2015 kjøpte Arctic Roads 500 aksjer i Grønn Kontakt av Elverum Energi. I etterkant av kjøpet har tre av aksjonærene i Grønn Kontakt valgt å benytte seg av sin forskjøpsrett til disse aksjene. Arctic Roads har derfor solgt aksjene i Grønn Kontakt til Statkraft, Agder Energi og Sunnfjord Energi.