Om Arctic Roads

Arctic Roads ble etablert som et prosjekt av Ishavskraft AS i 2010 under navnet Ishavsveien. I september 2013 ble selskapet Ishavsveien AS etablert. Ishavskraft solgte Ishavsveien AS i desember 2013, og i mai 2015 skiftet selskapet navn til Arctic Roads AS. Arctic Roads har hovedkontor i Oslo, og har pr dato 5 ansatte.

 

Arctic Roads’ overordnede mål er å bygge og drifte infrastruktur for hurtiglading av elbiler, nasjonalt og internasjonalt

Hurtigladekorridorer binder byer og tettsteder sammen, og gjør at elbil også kan benyttes over store avstander. Dette bidrar til at elektrisk mobilitet i stadig større grad overtar for den fossile, slik at klimapåvirkningen og lokale forurensningen reduseres kraftig.

 

388 ladesteder med superlading

Arctic Roads har en langsiktig strategi om å bygge 388 høykapasitets ladesteder over hele landet. Disse ladestedene skal etableres med markedets kraftigste hurtigladere som leverer 120kW+ pr uttak, og dermed muliggjør betydelig mer effektiv lading av de elbilene som nå begynner komme på markedet med større batteripakker og høyere ladeeffekt.

Pr i dag har Arctic Roads etablert 12 ladesteder.

Et historisk tilbakeblikk:

Januar 2016   Superhurtiglader nr 2 blir etablert på Marche Grelland sørgående.

November 2015   Første superhurtiglader med 120 KW DC-effekt blir åpnet på Marche Vestby.

Juni 2015   6 nye ladesteder etablert på Lom, Bjorli, Dombås, Hjerkinn, Fagerhaug og Aurland.

April 2015   Arctic Roads inngår partnerskapsavtale med Delta Energy Systems for utvikling og leveranse av markedets mest effektive hurtigladerteknologi.

2015   Alle ladesteder oppgradert til å kunne lade CHAdeMO og Combo 2.

Mai 2013   Ladested Storebaug Vest åpnes.

September 2012   Bård Vegar Solhjell (miljøvernminister) åpnet testkorridor langs E6 Oslo-Halden; Vestby, Rygge og Svinesundparken. Med støtte fra Transnova, Akershus Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune.

September 2011   Åpning av første hurtigladested på Storebaug Øst. Ladestedet er bygget med støtte fra Transnova og Østfold Fylkeskommune.

September 2011   Internasjonalt møte i Oslo med alle store elbilprodusenter.

Juli 2011   Informasjonsmøte for nasjonale og internasjonale aktører innen ladeteknologi.

April 2011   Offisiell åpning av Ishavsveien i bystyresalen i Oslo. Byrådsleder Stian Berger Røsland åpnet hurtiglader på Aker Brygge.